Ijazah

Ijazah/ija·zah
  • Surat tanda tamat belajar; sijil
  • Izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya
Berijazah/ber·i·ja·zah
  • Mempunyai (mendapat) ijazah
  • Berdiploma


Referensi: https://kbbi.web.id/
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url