Zaman

Zaman

zaman/za·man/ n 1 jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu; masa: -- kekuasaan Nazi di Jerman; 2 kala; waktu: akhir -- , penghabisan masa kehidupan kita; ketinggalan -- , sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan; sudah dimakan -- , ki sudah kuno; kolot;
-- bahari kurun waktu yang sudah sangat lama lampau; zaman purba;
-- baheula zaman dahulu;
-- batu bagian dari zaman prasejarah ketika manusia masih hidup di gua-gua, belum mengenal pertanian, dan menggunakan peralatan dari batu;
-- batu baru neolitikum;
-- batu tua paleolitikum;
-- Belanda masa ketika Pemerintah Belanda menguasai Indonesia;
-- besi bagian dari zaman prasejarah ketika manusia masih menggunakan alat senjata dan peralatan lain yang dibuat dari besi;
-- dahulu masa yang telah lama lampau;
-- es periode geologi ketika es dan gletser menutupi daerah yang luas di benua-benua; glasial;
-- kini masa sekarang ini;
-- malaise zaman ketika perekonomian dunia mengalami kesulitan; zaman serba sukar (biasanya dikatakan tentang masa sekitar tahun 1930);
-- Pendudukan Jepang masa ketika Indonesia diduduki Jepang;
-- perunggu zaman sesudah zaman batu akhir yang ditandai oleh adanya peralatan senjata dan sebagainya yang dibuat dari perunggu;
-- prasejarah zaman ketika orang belum mengenal sejarah; zaman sebelum sejarah;
-- tandun masa dahulu kala;
-- tersier Geo zaman sebelum kuarter yang meliputi 65 juta tahun sebelum Masehi

Penjelasan Simbol

  • a: (Adjektiva) Merupakan Bentuk Kata Sifat
  • v: (Verba) Merupakan Bentuk Kata Kerja
  • n: Merupakan Bentuk Kata benda
  • ki: Merupakan Bentuk Kata kiasan
  • pron: kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
  • cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
  • ark: (Arkais) Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
  • adv: (Adverbia) kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url